Digitala skyltar

Digital skyltning är en form av ljusreklam som används för underhållning, information och marknadsföring. Fördelarna med digitala skyltar jämfört med traditionella skyltar är att innehållet enkelt kan bytas ut och anpassas efter miljö och publik, att man kan visa animeringar och att bildskärmarna kan vara tryckkänsliga och fungera interaktivt. 

Vi tillhandahåller helhetslösningar med support, programvara, budskap och montering.